Politica de confidențialitate

 

    Această Politică de confidențialitate se aplică tuturor informațiilor pe care magazinul online Gepower.md,   localizat pe numele de domeniu www.gepower.md, poate primi despre Utilizator în timp ce acesta utilizează site-ul web al magazinului.

 

1. DEFINIȚIA TERMENILOR

1.1. Următorii termeni sunt folosiți în această Politică de confidențialitate:

„Administrația site-ului web al magazinului online (în continuare Administrația site-ului)” - angajați autorizați să gestioneze site-ul, acționând în numele Gepower.md,  care organizează și (sau) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și stabilesc scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, componența datelor cu caracter personal supuse prelucrării, acțiunile (operațiunile) efectuate cu datele cu caracter personal.

1.1.2. „Date cu caracter personal” - orice informație referitoare direct sau indirect la o persoană fizică specifică sau determinabilă (subiect al datelor cu caracter personal).

1.1.3. „Prelucrarea datelor cu caracter personal” - orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, schimbarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. „Confidențialitatea datelor cu caracter personal” - o cerință pentru care Operatorul sau o altă persoană care a obținut acces la datele cu caracter personal să respecte cerința de a nu permite difuzarea lor fără acordul subiectului datelor cu caracter personal sau din alte motive legale.

1.1.5. „Utilizatorul site-ului web al magazinului online (denumit în continuare Utilizator)” este o persoană care are acces la site-ul web prin Internet și utilizează site-ul magazinului online.

1.1.6. „Cookie-uri” - o mică bucată de date trimise de serverul web și stocate pe computerul utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web le trimite serverului web de fiecare dată într-o solicitare HTTP când încearcă să deschidă pagina site-ului corespunzător.

1.1.7. „Adresă IP” - o adresă de rețea unică a unui nod dintr-o rețea de calculatoare construită prin IP.

 

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea de către Utilizator a site-ului web al Magazinului Online înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a condițiilor pentru procesarea datelor personale ale Utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului web al magazinului online.

2.3. Această Politică de confidențialitate se aplică numai site-ului web al magazinului online www.gepower.md. Magazinul online nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile web ale terților la care Utilizatorul poate face clic pe linkurile disponibile pe site-ul magazinului online.

2.4. Administrația site-ului nu verifică exactitatea datelor cu caracter personal furnizate de către utilizatorul site-ului magazinului online.

 

3. SUBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Această Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației site-ului web al magazinului online de a nu dezvălui și de a asigura regimul de protejare a confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează la cererea Administrației site-ului atunci când se înregistrează pe site-ul magazinului online sau atunci când plasează o comandă pentru cumpărarea de bunuri.

3.2. Datele cu caracter personal autorizate pentru prelucrare în baza prezentei politici de confidențialitate sunt furnizate de utilizator prin completarea unui formular de înregistrare pe site-ul magazinului online www.gepower.md în compartimentul Plaseaza comanda și include următoarele informații:

3.2.1. Numele, prenumele, patronimicul utilizatorului;

3.2.2. Numărul de telefon al utilizatorului;

3.2.3. Adresa de e-mail;

3.2.4. Adresa de livrare a mărfurilor;

3.2.5. Locul de reședință al utilizatorului.

3.3. Magazinul online protejează datele care sunt transmise automat la vizualizarea unităților de anunțuri și când vizitați paginile pe care este instalat scriptul statistic al sistemului („pixel”):

• adresa IP;

• informații din cookie-uri;

• informații despre browser (sau alt program care oferă acces la afișarea reclamei);

• timpul de acces;

• adresa paginii pe care se află unitatea de anunțuri;

• referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa unele pagini ale magazinului online care necesită autorizare.

3.3.2. Magazinul online colectează statistici despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru identificarea și rezolvarea problemelor tehnice, pentru controlul legalității plăților financiare.

3.4. Orice alte informații personale care nu sunt specificate mai sus (istoricul achizițiilor, browserele și sistemele de operare utilizate etc.) sunt supuse unui spațiu de stocare fiabil și nedifuzii, cu excepția cazurilor prevăzute în clauze. 5.2. din această Politică de confidențialitate.

 

4. OBIECTIVELE COLECTĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE PENTRU UTILIZATOR

4.1. Administrarea site-ului web al magazinului online poate utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru:

4.1.1. Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site-ul magazinului online pentru a efectua o comandă și (sau) de pe elements.md

4.1.2. Furnizarea utilizatorului de acces la resursele personalizate ale site-ului web al magazinului online.

4.1.3. Stabilirea de feedback cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri cu privire la utilizarea site-ului web al magazinului online, furnizarea de servicii, solicitări de procesare și aplicații de la Utilizator.

4.1.4. Determinarea locației utilizatorului pentru a asigura securitatea, a preveni frauda.

4.1.5. Confirmări privind exactitatea și exhaustivitatea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

4.1.6. Crearea unui cont pentru efectuarea de achiziții, în cazul în care Utilizatorul a acceptat să creeze un cont.

4.1.7. Notificări ale Utilizatorului Website-ului magazinului online despre starea Comenzii.

4.1.8. Prelucrarea și primirea plăților, confirmarea beneficiilor fiscale sau fiscale, contestarea unei plăți, determinarea dreptului de a primi o linie de credit de către Utilizator.

4.1.9. Oferirea utilizatorului de către clienți și asistență tehnică eficientă în caz de probleme asociate cu utilizarea site-ului web al magazinului online.

4.1.10. Furnizarea Utilizatorului cu acordul său, actualizări ale produselor, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele magazinului online sau în numele partenerilor magazinului online.

4.1.11. Implementarea activităților promoționale cu acordul Utilizatorului.

4.1.12. Furnizarea utilizatorului de acces la site-urile sau serviciile partenerilor magazinului online, în scopul de a obține produse, actualizări și servicii

 

5. METODE ȘI TERMENI DE prelucrare a informațiilor personale

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se realizează fără nicio limită de timp, prin orice mijloace legale, inclusiv în sistemele de informații cu privire la datele cu caracter personal folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea acestor instrumente.

5.2. Utilizatorul este de acord că Administrația site-ului are dreptul de a transfera date cu caracter personal către terți, în special servicii de curierat, organizații poștale, operatori de telecomunicații, numai în scopul îndeplinirii comenzii utilizatorului plasată pe site-ul web al magazinului online gepower.md, inclusiv Livrare de bunuri.

5.3. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația site-ului informează Utilizatorul despre pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.

5.4. Administrația site-ului ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și de la alte acțiuni ilegale ale terților.

5.6. Administrarea site-ului împreună cu Utilizatorul ia toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau dezvăluirea datelor personale ale Utilizatorului.

 

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul se obligă:

6.1.1. Să ofere informații despre datele personale necesare utilizării site-ului web al magazinului online.

6.1.2. Să actualizeze, completeze informațiile furnizate despre datele personale în cazul schimbării acestor informații.

6.2. Administrația site-ului este obligată:

6.2.1. Să folosească informațiile primite exclusiv în scopurile specificate la punctul 4 din prezenta Politică de confidențialitate.

6.2.2. Să se asigure că informațiile confidențiale sunt păstrate confidențial, nu sunt dezvăluite fără permisiunea scrisă prealabilă a Utilizatorului și, de asemenea, de a nu vinde, schimba, publica sau dezvălui în orice alt mod posibil datele personale transferate ale Utilizatorului, cu excepția clauzelor 5.2. a acestei Politici de confidențialitate.

6.2.3. Să ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile comerciale existente.

6.2.4. Să blocheze datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul apelului sau a solicitării Utilizatorului sau a reprezentantului său legal sau al organului autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate pentru perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau a unor acțiuni ilegale.

 

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Administrația site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este responsabilă pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea nelegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația RM, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 5.2. și 7.2. a acestei Politici de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, Administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.2.1. Au devenit publice înainte de pierderea sau divulgarea lor.

7.2.2. Au fost primite de la o terță parte până la primirea Administrației site-ului.

7.2.3. Acestea au fost dezvăluite cu acordul Utilizatorului.

 

8. SETAREA DISPUTELOR

8.1. Înainte de a solicita instanței o cerere pentru litigiile care decurg din relația dintre utilizatorul site-ului web al magazinului online și administrarea site-ului, este obligatoriu să depuneți o cerere (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).

8.2. Beneficiarul revendicării, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii revendicării, va notifica în scris reclamantului rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă nu se ajunge la acord, disputa va fi sesizată autorității judiciare în conformitate cu legislația actuală a РМ.

8.4. Legislația actuală a RM se aplică prezentei politici de confidențialitate și relației dintre utilizator și administrația site-ului.

 

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrația site-ului are dreptul de a face modificări ale acestei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului.

9.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul web al magazinului online, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii de confidențialitate.